lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik består av tre forskningsenheter:

Lunds Observatorium

Beräkningsbiologi och biologisk fysik

Teoretisk högenergifysik

Enheterna är djupt engagerade i grundutbildningen  i astronomi och teoretisk fysik samt inom masterprogrammen i fysik och astrofysik.